12:09:50

دوشنبه, 13 بهمن 1393

+++++اطلاعیه بسیار مهم +++++تغییر محل امتحانات شنبه و یکشنبه 11 و 12 بهمن 93

نوشته شده توسط مدیریت فنی سایت در چهارشنبه, 30 -3443 03:25

قابل توجه دانشجویان امتحانات پايان ترم روزهای شنبه و یکشنبه 11 و 12 بهمن 93 در محل دانشگاه شهرک فرهنگیان خیام 18 ساختمان آموزشی در همان ساعات برگزار می گردد.

به  حوزه امتحاني شريعتي مراجعه نفرماييد.

انتخاب واحد و تقويم آموزشي بهمن ماه 1393

نوشته شده توسط مدیریت فنی سایت در سه شنبه, 14 مرداد 1393 13:02

زمانبندی انتخاب واحد - 93-94 نیمسال دوم

انتخاب و احد

نیم سال ورود

تاریخ شروع

تاریخ پایان

سال تحصیلی 90-91 ـ نیم‌سال 1--

1393-11-15 -

1393-11-15

سال تحصیلی 90-91 ـ نیم‌سال 2--

1393-11-15-

1393-11-15

سال تحصیلی 91-92 ـ نیم‌سال 1--

1393-11-15 -

1393-11-15

سال تحصیلی 91-92 ـ نیم‌سال 2--

1393-11-15 -

1393-11-15

سال تحصیلی 92-93 ـ نیم‌سال 1--

1393-11-16 -

1393-11-17

سال تحصیلی 92-93 ـ نیم‌سال 2--

1393-11-16 -

1393-11-17

سال تحصیلی 93-94 ـ نیم‌سال 1--

1393-11-17 -

1393-11-18

سال تحصیلی 93-94 ـ نیم‌سال 2--

-1393-11-15

1393-11-18

 

ساعات مراجعه به آموزش (ساختمان اداري )

نوشته شده توسط مدیریت فنی سایت در چهارشنبه, 30 -3443 03:25

براي انجام امور اداري و آموزشي طبق برنامه ذيل مراجعه نمائيد:

صبح ها :از شنبه الي پنجشنبه  هر روز از ساعت 7:30 الي 14

عصرها: فقط روز سه شنبه از ساعت 16الي 19

قابل توجه دانشجويان و شاهد و ايثارگر سامانه سجاد

نوشته شده توسط مدیریت فنی سایت در پنج شنبه, 23 آبان 1392 13:46
"کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر می بایستی اطلاعات ایثارگری خود را در سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سجاد) وارد نمایند."
 ارائه خدمات به این دسته دانشجویان از طرف دانشگاه ، منوط به ثبت اطلاعات در سامانۀ سجاد مي باشد.

 فقط دانشجویانی که  وضعیت ایثارگری آنان در سامانه سجاد در ستون وضعیت، با عبارت مشمول تحصیل رایگان مشخص گردیده، امکان استفاده از خدمات بنیاد شهید برای تحصیل رایگان را دارند.

 

سامانه دانشجویی
سامانه سجاد